„Wszyscy są, witam Was,

zaczynamy już czas….”

DRODZY RODZICE!

Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się na rozpoczęcie przygody Waszego Maluszka w Gminnym Klubie Dziecięcym.

 Jak wiadomo, adaptacja dziecka jest trudnym procesem, zarówno dla niego jak i całej rodziny. Wiąże się to z licznymi problemami i wątpliwościami pojawiającymi się na każdym etapie tego procesu. Jednakże właściwe przygotowanie siebie (rodziców, prawnych opiekunów i całej rodziny) oraz Maluszka do adaptacji w Klubie, zakończy się sukcesem, a wszelkie obawy znikną tak szybko, jak szybko się one pojawiły.

Małe dziecko jest niezwykle mądrym, zdolnym i wspaniałym malutkim człowiekiem. Ma w sobie wiele energii i zdolności do pojmowania nowych pojęć, jest aktywne, a jego wewnętrzna motywacja jest bardzo silna. Jednakże małe dziecko w nowych sytuacjach może być nieco wycofane, nieufne, a co się z tym wiąże nie będzie potrafiło nazwać uczuć, które są dla niego nowe. Nie potrafi radzić sobie z wewnętrzną niemocą i problemami, a wszystko co wcześniej było dla niego niespotkane klasyfikuje jako coś niedobrego i groźnego. Jako doskonały obserwator odbiera świat takim jakim jest, przedmioty są takie jakie widzi, a nasze zachowania traktuje jako prawidłowe i celowe, i na tej zasadzie buduje swój obraz otaczającej go rzeczywistości. Dlatego tak ważne, w okresie adaptacji, jest uświadomienie sobie jego widzenia świata i pomaganie mu w trudnych dla niego sytuacjach, wspierać go, otaczać troską i motywować do dalszego eksplorowania.

Zacznijcie z dzieckiem wspólne kompletowanie wyprawki. Dzięki temu dziecko będzie miało poczucie ważności i skupionej uwagi dorosłych na swojej osobie, a także, że pójście do Klubu jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu.

Rozmawiaj, informuj, opisuj. Opowiadaj pozytywnie dziecku o Klubie, mów o rzeczach pewnych, np. że będzie tam dużo zabawek, że będą czekać na niego ciocie, które będą się z nim bawić i przytulać, jeśli będzie miało na to ochotę.

W pierwszych dniach lub tygodniach, zorganizuj szybsze odbieranie dziecka z placówki (jeśli to możliwe). Czas adaptacji jest szczególnym okresem, który wymaga od rodziców lub opiekunów elastycznego podejścia do sprawy. Dzięki takiej współpracy, adaptacja maluszka do nowych warunków stanie się lepsza, co przełoży się na jego dostosowanie do warunków w placówce. Powinno się stopniowo przyzwyczajać dziecko do rozłąki z nami na coraz dłuższy okres. Warto pamiętać, że nowe otoczenie, nowa grupa rówieśnicza, nowe zabawki i zupełnie nowe twarze otaczające maluszka, są źródłem intensywnych bodźców na układ nerwowy dziecka, które ciągle się rozwija i w tym okresie jest w fazie silnego rozwoju, wpływa na zmęczenie i potrzebę regeneracji i wyciszenia.

Pożegnanie. Ten moment powinien być niezbyt długi, stanowczy i bez zbędnego przedłużania. Aby dodatkowo się nie stresować unikaj pośpiechu. Zorganizuj tak czas, aby na spokojnie przebrać maleństwo, pożegnać się i wyjść. Każdy dodatkowy buziak czy zawahanie ze strony rodzica spowoduje, że maluszek będzie koncentrował się na swoich negatywnych emocjach, przeżywaniu rozłąki i płaczu, i swoim zachowaniem będzie próbowało zatrzymać przy sobie rodzica.

Po wejściu dziecka na salę i po pożegnaniu, ważne jest, żeby nie stać w drzwiach i nie wyglądać swojej pociechy przez okno. To spowoduje niepotrzebne dodatkowe rozdrażnienie maluszka, powrót i utrzymanie płaczu i negatywnych emocji.

Po spędzeniu czasu w Klubie, niezwykle istotne jest, aby po odebraniu dziecka, rodzice dali mu sto procent swojego zainteresowania i czasu. Maluszek może być rozdrażniony, płaczliwy i odczuwający braki w kontakcie z rodzicami. Może nie odstępować Was na krok, zwracać uwagę na swoją osobę. Odreagowuje w ten sposób swoje trudności i emocje.

Owocna współpraca, pełna swoboda podczas rozmowy z ciociami i szczerość podczas oddawania maluszka do placówki jest dla nas niezmiernie ważna. Pamiętajcie, każdy maluszek jest wyjątkowy i niepowtarzalny i adaptacja w każdym przypadku jest sprawą indywidualną. Niektóre maluszki adaptują się do warunków szybciej niż pozostałe. Nie jest to jednak kwestia oceniania. W przypadku pytań i obaw, porozmawiaj z opiekunami lub kierownikiem Klubu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i sugestie. Przecież zależy nam na tym samym, na radości i uśmiechu maluszka. Bo my to kochamy!

„Już za parę dni, Za dni parę…”