REKRUTACJA 2023/2024:

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Regulamin Rekrutacji

Regulamin organizacyjny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Sebastian Strzech iod@comp-net.pl

Upoważnienie do odbioru