REKRUTACJA 2024/2025:

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Upoważnienie do odbioru