Dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania” składamy w siedzibie Klubu od 3.04 – 19.04.2023r.

Czesne 849 zł + wyżywienie

Gminny Klub Dziecięcy w Lądzie świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Gminny Klub Dziecięcy zapewnia 12 miejsc, jest czynny cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do  godziny 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wcześniej uzgodnionych z rodzicami.