Nina Niedzielska – kierownik

Daria Nowak – opiekunka

Klaudia Brzezińska – opiekunka

mgr Agnieszka Grzywińska – logopeda

mgr Samanta Wolnicka – zajęcia z rytmiki