GODZINYPLAN DNIA
7.30-8.30     schodzenie się dzieci
8:30- 9:00czynności higieniczne, I śniadanie
9:00- 9:15     czynności higieniczne po śniadaniu, nauka korzystania z nocnika
9:15- 10:00  zabawy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy z muzyką, plastyczne, gimnastyka, rytmika, zajęcia logopedyczne
10:00- 10:15czynności higieniczne, II śniadanie
10:15 – 11.15 spacer, zabawy na placu zabaw (w zależności od pogody), układanie puzzli, klocków, czytanie bajek
11.15- 11:30  czynności higieniczne
11:30- 12.00  przygotowanie do obiadu, obiad
12.00- 13.45 słuchanie bajek, słuchowisk, odpoczynek, drzemka
13:45- 14:10  czynności higieniczne, podwieczorek
14:10- 15.30zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domów

Plan dnia może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka z  dostosowaniem pór posiłków, spania i zabawy do przyzwyczajeń i nawyków dziecka oraz  pobytu w Klubie.